Contabilitat Pime Sant Pere

ASSESSORAMENT COMPTABLE

El departament de comptabilitat, té com a finalitat oferir-vos un servei comptable integral que consisteix en: assessorar, comptabilitzar i tancar els moviments diaris.

PIME SANT PERE us representarà davant els organismes públics, i formalitzarà tots els llibres oficials de les societats, associacions, cooperatives i persones físiques amb activitat empresarial o professional.

La nostra assessoria comptable està formada per un equip d’assessors comptables amb un sòlid coneixement en comptabilitat financera, gestió comptable i fiscalitat

Asesoria comptable, gestió Comptable

 • Anàlisi de la gestió comptable i administrativa.

 • Gestions davant Organismes Públics.

 • Assessorament i formació del personal del seu departament comptable.

 • Preparació i control pressupostari.

 • Valoració d’empreses.

 • Aplicació de normes d’avaluació.

 • Disseny de Plans de Comptabilitat.

 • Assessoria comptable.

 • Gestió d’assentaments comptables.

 • Elaboració dels estats financers.

 • Dipòsit dels comptes anuals.

 • Legalització de Llibres Comptables.

 • Comptabilitat financera.

 • Un assessor comptable professional per la seva empresa.

 • Gestió comptable professional. Comptabilitat-Assessoria comptable

 • Organització de la comptabilitat.

 • Legalització de Llibres Comptables.

 • Gestió d’assentaments comptables, obertura i tancament de l’exercici.

 • Presentació de llibres i comptes anuals.

 • Amortitzacions i provisions.

 • Anàlisi de dades i principals ràtios.

 • Actualització de comptabilitats endarrerides.

 • Estudi i revisió de comptabilitats.

Comptabilitat Financera

nformes especials – Asesoria Comptable

 • Elaboració dels Estats Comptables i Financers per part d’un assessor comptable expert.

 • Anàlisi financera i de costos per personal qualificat i amb experiència.

 • Informes a la Matriu de les seves filials.

 • Implantació de procediments Analítics i de Costos

 • Informes Personalitzats per un assessor comptable expert.

 • Anàlisi de balanços exhaustius.

Llest per a parlar